Danh mục sản phẩm

Đèn thả pha lê TPL.02 tròn

7,572,000đ 3,786,000đ

Đèn thả pha lê TPL.02 ngang

7,715,000đ 3,857,000đ

Đèn thả trần pha lê TPL.6606T

10,570,000đ 5,813,000đ

Đèn thả pha lê TPL.09

10,285,000đ 5,656,000đ

Đèn thả pha lê TPL.08

14,860,000đ 8,173,000đ

Đèn thả pha lê ngang TPL.6603N

8,290,000đ 4,559,000đ

Đèn thả pha lê TPL.6603T

7,430,000đ 4,086,000đ

Đèn thả pha lê TPL.8163T

14,285,000đ 7,142,000đ

Đèn thả pha lê TPL.71 ngang

6,286,000đ 3,143,000đ

Đèn thả TPL.71 tròn 8

3,715,000đ 1,857,000đ