Danh mục sản phẩm

Đèn thả pha lê KTPL.102

7,715,000đ 4,012,000đ

Đèn thả pha lê KTPL.71

3,715,000đ 1,932,000đ

Đèn thả pha lê KTPL.06-10+6

12,000,000đ 6,240,000đ

Đèn thả pha lê KTPL.06-10

9,142,000đ 4,754,000đ

Đèn thả thiết kế KTPL.03

11,430,000đ 5,944,000đ

Đèn thả thiết kế KTPL.05

11,430,000đ 5,943,000đ

Đèn thả pha lê ngang KTPL.6613

13,715,000đ 7,132,000đ

Đèn thả pha lê KTPL.6613

10,857,000đ 5,646,000đ

Đèn thả pha lê KTPL.8071

9,430,000đ 4,904,000đ

Đèn thả pha lê ngang KTPL.01

7,715,000đ 4,012,000đ

Đèn thả pha lê 1 vòng KTPL.10

6,285,000đ 3,268,000đ