Danh mục sản phẩm

Quạt đèn cánh xếp QT.4203

5,140,000đ 2,673,000đ

Quạt đèn cánh xếp QT.4231

6,000,000đ 3,120,000đ

Quạt đèn cánh xếp QT.4205

5,000,000đ 2,600,000đ

Quạt đèn cánh xếp QT.4256

5,285,000đ 2,748,000đ

Quạt đèn cánh xếp KQT4215

7,142,000đ 3,713,000đ

Quạt đèn cánh xếp KQT4240

6,857,000đ 3,429,000đ

Quạt đèn cánh xếp KQT4236

7,142,000đ 3,571,000đ

Nguồn tổ ong 30a

450,000đ 270,000đ

Nguồn tổ ong 20A

375,000đ 225,000đ

Nguông tổ ong 10A

225,000đ 135,000đ

Nguồn tổ ong 5a

130,000đ 78,000đ

Đèn thả pha lê TPL.02 tròn

7,572,000đ 3,786,000đ

Đèn thả pha lê TPL.02 ngang

7,715,000đ 3,857,000đ

Đèn thả trần pha lê TPL.6606T

10,570,000đ 5,813,000đ

Đèn thả pha lê TPL.09

10,285,000đ 5,656,000đ